Prezime Topalušić

Najstarija sačuvana Matica krštenih 1768 spominje to pleme. God. 1806. u župi živi 5 obitelji, a 1930. 10 obitelji.