Prezime Tavra

Starosjedioci su. God. 1686. u zbjegu su selili u Kučiće gdje su neki ostali, a neki su se vratili na starinu. Najstarija sačuvana Matica krštenih 1768. spominje to pleme. God. 1823. u župi je 6 obitelji, a 1930. 6 obitelji.