Prezime Sičenica

Prvotno i pravo im je ime Pipunić. Biskup fra Pavao Dragičević u svojem popisu 1743. stavlja ih u Podbilu, župa Vir. Zabilježeni su u prvoj sačuvanoj Matici krštenih. Najprije su Pipunić, pa od 1793. Pipunić rečeni Sičenica, pa samo Sičenica. Pipunić je starina u Rakitnu. Od njih su Lucovići.