Prezime Pušić

Za Bečkog rata u Vinjanskom zbijegu selili su 1686 prema Brelima Pušilović Mate s 20 čeljadi i Vid s 5 čeljadi. Zemljišnik je 1747. zabilježio u Ričicama Juru i Ivana Pušića. Živjeli su u Ričicama i na Stajama. Isto su pleme s Pušićima u Podzavelimu i u Podbiloj. God. 1823. u Ričicama je živjelo 7 obitelji, god. 1930. 21 obitelj. Pušići su starinom Spuževići Oranovići iz Krivodola kod Mostara. Od Spuževića su: Pušići, Vilenice, Marijanovići, Smiljanići, Vidačci i Babići.