Prezime Pripuz

Pravo prezime moglo bi biti Bartulović, a Pripuz nadimak jer je naselio na tuđe. Nadimak se pretvorio u prezime. God. 1930. u župi je 5 obitelji.