Narodni običaji našeg mjesta

Kao i u većini sela Imotske krajine, tako i u Ričicama, tijek povijesnih zbivanja; ratovi, migracije i kulturni razvoj, uvelike su utjecali i formirali okvire poimanja i različitosti, kako crkvenih, tako i svjetovnih običaja i obreda. Seleći se i bježeći pred raznim neprilikama i nedaćama, koje su od pamtivijeka pogađale ove krajeve, ljudi su sobom nosili, ili donosili u ova područja i svoje navike, znanja, kulturu i običaje. Malo je pisanih tragova o ranijim običajima i životu ljudi ovoga kraja, te je uglavnom usmena predaja sačuvala, do današnjih dana, sjećanja na nekadašnji život i običaje.