Prezime Medvidović

Zemljišnik je zabilježio 1747. Ivana Medvidovića. Starina im je u selu Medvidovići iznad Gruda. Isti su došli u Glavinu Gornju. U maticama ih nalazimo iza 1800. god. God. 1806. u Ričicama su živjele 2 obitelji, god. 1823. 5 obitelji, god. 1930. 7 obitelji.