Prezime Matišića

Prvi put se spominje u maticama 1815. kao Lekić Matišić, god. 1818. samo Matišić. God. 1823. u Ričicama je živjelo 17 obitelji, god. 1930. 6 obitelji.