Prezime Martinović

Doseljeno hercegovačko pleme tijekom vremena dobivalo je nova prezimena prema nadimcima. Još žive u Ričicama. Neki su se po nadimku Martinović pretvorili u Kovač.