Prezime Malenica

Zemljišnik je zabilježio 1747. Ivana Maneničića. Za Bečkog rata 1686. Maneničići su selili u Kučiće i Zvečanje. Zapisani su u prvoj Matici krštenih 1786. God. 1823. u Ričicama je živjelo 9 obitelji, god. 1930. 17 obitelji. Tijekom vremena prezime se pretvorilo u Malenica.