Prezime Kovač

Pleme Martinović dobilo je nadimak Kovač, pa ga pod tim prezimenom susrećemo tek 1800. God. 1791. piše Martinović, rečeni Kovač. Selili su u Modran kod Zenice.