Prezime Kopač

Pleme Martinović dobilo je nadimak Kopač, pa ga pod tim prezimenom susrećemo tek 1800 god. 1791. piše Martinović, rečeni Kopač. Selili su u Modran kod Zenice.