Budni budite
(Teološke meditacije)

don Mladen Parlov

U svjetlu Radosne vijesti

don Mladen Parlov

Grof Grahula
(Pjesme)

Mira Lekić Knežević

Prostirka od rana
(Pjesme)

Vinko Pavić

Zbirka karikatura

Milan Lekić Lex