Prezime Gujić

Zemljišnik 1747. zabilježio je Gujić Marka. Za Bečkog rata 1686 selili su u Kučiće. U njihovim maticama zapisani su pod prezimenom Guina. U prvoj Matici krštenih nalazimo ih od 1786. i dalje. God. 1806. živjele su u Ričicama 2 obitelji, god. 1823. 3 obitelji, god. 1930. 5 obitelji. God. 1865. završio je svoje provincijalstvo u Bosni fra Mijo Guić. Otac mu je iz Ričica odselio u Bosnu.