Prezime Čorbić

U Katastarskom popisu posjednika zemljišta u Ričicama 1734. spominje se Jakov Čorbić. Jakov se spominje i 1734. godine u banderiji Rade Pušića a u sastavu serdarije Studenci i Ričice. Katastar ih ne spominje 1754. i 1792. godine. U „Stanju duša župe Ričice“ za godinu 1806. Čorbića na popisu nema, a godine 1935. u Ričicama živi jedna obitelj toga prezimena. Godine 2001. žive dvije obitelji Čorbić s ukupno 9 članova. Čorbić je pretežito hrvatsko prezime prema svemu sudeći vuče podrijetlo upravo iz našega kraja.